• English
  • Vietnamese

CÁP TREO NÚI BÀ RÁ

Chủ đầu tư: Cty XD - Tư Vấn & Đầu Tư Phát Triển Bình Phước.

Địa điểm: Huyện Phước Long - Tỉnh Bình Phước

Diện tích: 9.500m² (Công trình cấp II)

Hạng mục: Tư vấn giám sát