• English
  • Vietnamese

NHÀ ĐIỀU HÀNH TRƯỜNG ĐH KH TỰ NHIÊN

Chủ đầu tư: TRƯỜNG ĐH KH TỰ NHIÊN

Địa điểm: Q.Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh

Quy mô: 9 tầng (công trình: cấp 1)

Diện tích: 11.000m².

Hạng mục: Tư vấn giám sát M & E – Tư vấn thẩm tra thiết kế