• English
  • Vietnamese

TRƯỜNG TRUNG HỌC BẮC MỸ

Chủ đầu tư: CTY TNHH GIÁO DỤC BẮC MỸ

Địa điểm: Quận 7 – Tp. Hồ Chí Minh

Quy mô: 3 tầng (công trình: cấp III)

Diện tích: 4,000m².

Hạng mục: Tư vấn giám sát