• English
  • Vietnamese

TRUNG TÂM DỮ LIỆU SACOMBANK

Chủ đầu tư: NGÂN HÀNG SACOMBANK

Địa điểm: Tỉnh Bình Dương

Quy mô: 2 tầng(công trình: cấp IV)

Diện tích sàn: 2.000 m2  

Hạng mục: Tư vấn giám sát M & E