• English
  • Vietnamese

TRƯỜNG ĐH KH TỰ NHIÊN TP. HCM

Chủ đầu tư: TRƯỜNG ĐH KH TỰ NHIÊN

Địa điểm: Q.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Quy mô: 8 tầng (công trình: cấp II)

Diện tích: 9.100m²

Hạng mục: Tư vấn giám sát M & E – Tư vấn thẩm tra thiết kế