• English
  • Vietnamese

KHU DU LỊCH LAGI

Chủ đầu tư: Ông Trần Quý Lễ

Địa điểm: Huyện Hàm Tân – Tỉnh Bình Thuận

Quy mô: 4 ha

Hạng mục: Tư vấn thiết kế quy hoạch – Tư vấn thiết kế M & E