• English
  • Vietnamese

NGÂN HÀNG ĐẠI Á

Chủ đầu tư: NGÂN HÀNG ĐẠI Á

Địa điểm: Phường Thống Nhất – TP.Biên Hòa – Đồng Nai

Quy mô: 9 tầng – 02 hầm (Công trình cấp II)

Diện tích sàn: 6604,2m2

Hạng mục: Tư vấn giám sát