• English
  • Vietnamese

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH SÓNG THẦN

Chủ đầu tư: NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH SÓNG THẦN

Địa điểm: Huyện Dĩ An – Tỉnh Bình Dương

Quy mô: 10 tầng, 1 tầng hầm (công trình: cấp 1)

Hạng mục: Tư vấn quản lý dự án