• English
  • Vietnamese

KHÁCH S?N & RESORT 5 SAO L’ANMIEN RESORT

Ch? ??u t?: CÔNG TY TNHH A & B 

??a ?i?m: TP. Phan Thi?t – T?nh B́nh Thu?n

Quy mô: 2,5 ha (công tŕnh: c?p ??c bi?t)

H?ng m?c: T? v?n giám sát – T? v?n qu?n lư d? án