• English
  • Vietnamese

KHÁCH SẠN & RESORT 5 SAO L’ANMIEN RESORT

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH A & B 

Địa điểm: TP. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận

Quy mô: 2,5 ha (công trình: cấp đặc biệt)

Hạng mục: Tư vấn giám sát – Tư vấn quản lý dự án