• English
  • Vietnamese

CHỢ ĐẦU MỐI PHÍA BẮC TP. HCM

Chủ đầu tư: CTY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN
Địa điểm: Hóc Môn – TP. Hồ Chí Minh
Diện tích sàn: 3900m² (công trình: cấp III)
Hạng mục: Tư vấn Thẩm tra thiết kế và dự toán – Tư vấn giám sát .