• English
  • Vietnamese

Dịch vụ

Tư vấn quản lý dự án & Giám sát thi công xây dựng công trình

-    Tư vấn quản lý dự án
-    Tư vấn quản lý kỹ thuật dự án
-    Tư vấn quản lý chi phí dự án
-    Tư vấn giám sát thi công công trình dân dụng – công nghiệp
-    Tư vấn giám sát công trình giao thông và cơ sở hạ tầng
-    Tư vấn thẩm tra thiết kế dự án
-    Tư vấn đấu thầu dự án

Tư vấn lập dự án đầu tư & Tư vấn thiết kế

-    Tư vấn đầu tư
-    Tư vấn lập dự án đầu tư
-    Tư vấn lập thiết kế quy hoạch tổng thể
-    Tư vấn thiết kế cơ sở
-    Tư vấn thiết kế hạ tầng kỹ thuật
-    Tư vấn thiết kế công trình xây dựng và cơ điện