• English
  • Vietnamese
Giới thiệu

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG :

- Ứng dụng hệ thống QLCL ISO 9001 -2000
- Phát triển mô hình quản lý doanh nghiệp hiện đại
- Thiết lập quy trình quản lý dự án ưu việt
- Cập nhật chương trình tính toán thiết kế hiệu quả
- Ap dụng tiêu chuẩn Việt nam và Quốc tế phù hợp

 

CHÍNH SÁCH KHÁCH HÀNG :

- Cam kết đảm bảo và cải tiến chất lượng
- Duy trì và phát triển mối quan hệ đối tác
- Mang lại hiệu quả cao nhất cho khách hàng
- Thiết lập kênh thông tin ý kiến khách hàng

 

THẾ MẠNH CỦA CHÚNG TÔI:

- Tập thể cán bộ và nhân viên công ty đã tích lũy nhiều năm kinh nghiệm, đã từng làm việc trong và ngoài nước ở các giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và giám sát dự án và điều hành dự án.
- Hội tụ những nhân tố tích cực nghiên cứu phát triển tư duy sáng tạo.
- Mang lại sự khác biệt giá trị cho đối tác.

 

CÔNG TY THÀNH VIÊN:

- Năm 2009: Thành lập công ty thành viên: Công ty CP TVXD & Đầu tư B́nh Minh Miền Trung với các lĩnh vực chuyên môn về Tư vấn xây dựng công tŕnh dân dụng, công nghiệp và giao thông

 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:


Đội ngũ quản lý
1. Ông Nguyễn Hữu Thiện Nhân – Chủ tịch HĐQT / Tổng Giám Đốc.
2. Ông Kiên Kim Tuấn – Phó Chủ tịch/ Cố vấn kinh doanh
3. Ông Nguyễn Hữu Hiệu – Cố vấn tài chính.
4. Ông Võ Đình Tuấn – Cố vấn dự án.
5. Ông Phan Thanh Thư – Giám đốc dự án .
6. Ông Trần Hải Thuận – Giám đốc dự án

 

Hình thành và phát triển
Thành lập vào năm 2007, Hội đồng quản trị và ban giám đốc điều hành công ty gồm các chuyên viên cao cấp được đào tạo trong và ngoài nước, có trên 10 năm kinh nghiệm làm việc ở các vị trí quản lý – điều hành cho các tổ chức lớn trong nước và tập đoàn quốc tế trên các lĩnh vực tư vấn đầu tư, quản lý dự án.

Tiêu chí của chúng tôi là hướng tới hội nhập toàn cầu về chất lượng các dự án đầu tư bằng kiến thức, kinh nghiệm và các công cụ quản lý chất lượng quốc tế tối ưu.

Mục tiêu của chúng tôi là mang lại cho khách hàng sự đảm bảo về chất lượng dự án đầu tư đạt chuẩn quốc tế với hiệu quả đầu tư cao nhất.

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC: >> Chi tiết


MỐI LIÊN HỆ TRÊN CÔNG TRÌNH: >> Chi tiết


QUY TRÌNH PHỐI HỢP NỘI BỘ: >> Chi tiết


DANH SÁCH CHUYÊN GIA CHỦ CHỐT: >> Chi tiết